YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

 

Genel Kurulumuzun Sayın Üyeleri,

Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 07 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Dernek Merkezi’nde (Mebusevleri Mah. Dögol Caddesi No:5/4 Çankaya Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu tarihteki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00’da, Dernek Merkezi’nde (Mebusevleri Mah. Dögol Caddesi No:5/4 Çankaya Ankara) aynı gündemle yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul’a katılımınızı saygılarımızla arz ederiz.

YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Yoklama
2. Açılış, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
3. Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divan’ın Genel Kurul namına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin oylanması.
4. Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin sağlanması.
5. Derneğin Fesih Edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Dernek Tüzüğünün 55. Maddesi kapsamında Fesih ve Tasfiye İşlemlerinin yürütülmesi için Mevcut Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karar verilmesi.
7. Dernek Gelir-Gider ve mali tablolarının değerlendirilmesi,
8. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Dilek ve öneriler.
7. Kapanış.

WEB duyuru tarihi: 18 Ekim 2019

Yapı Araştırma Derneği (YAD) Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2016 tarihinde uyum içinde gerçekleştirildi. 12 Şubat 2016 tarihinde Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı’na seçilen H. Yener GÜR’EŞ, gelecek dönem için Yönetim Kurulu’na aday olmaması Yönetim Kurulu arkadaşları tarafından anlayışla karşılandı.

 

itbak kadroYapı Araştırma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2016 Cuma günü Ankara’da Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Toplantı Salonu’nda, Dr. Veysel YAYAN’ın Divan Başkanlığında toplandı.
Genel Kurul’da, 2015-2016 döneminde karşılaşılan zorluklar ile dayanışma ve özveriyle zorlukların üstesinden nasıl gelindiğini açıklayan Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener GÜR’EŞ daha sonra “Standart hazırlamakla eşdeğer olan Rehber Doküman ve Ulusal Teknik Onay belgesinin ülkemizde, ticari kâr gayesiyle kurulmuş şirketler tarafından hazırlanmasının uygun olmadığı” yönündeki görüşünü tekrarladı. GÜR’EŞ sözüne devamla “Nasıl standartlar ticari kâr amacıyla kurulmuş şirketler tarafından hazırlanmıyorsa, Yapı Malzemesi Yönetmeliğine göre standart ile eşdeğer olan “Teknik Onay”ın da kâr amacıyla düzenlenemeyeceğini, bunun en güzel örneğinin Almanya’daki DIBT olduğunu” ifade etti.   Bu ticarî üslubun yanlış olduğunu, kalitenin had safhada önemli olduğu yapı malzemelerinin belgelendirilmesi konusunda İTBAK gibi enstitü tarzında çalışan kuruluşların önemini her geçen gün ortaya çıkaracağını ifade etti.
Genel Kurul’da yapılan seçim sonunda, yönetimde sürekliliği esas alan YAD Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluştu:
Kadir BAŞOĞLU, A. Gülay ÖZDEMİR, Yahya Kemal GENÇ, Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU, Prof. Dr. Özgür YAMAN, Cemal AKÇA, Mehmet TUNAMAN ile M. Fuat EKMEKÇİOĞLU, Bülent YALAZI, Prof. Dr. Barış BİNİCİ, Selda BAŞBUĞOĞLU, Serhat MAŞLAK.

12 Şubat 2016 tarihinde Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanlığı’na seçilen H. Yener GÜR’EŞ, gelecek dönem için Yönetim Kurulu’na aday olmaması Yönetim Kurulu arkadaşları tarafından anlayışla karşılandı. Böylece, Bir Önceki Başkan H. Yener GÜR’EŞ 2016-2018 döneminde Yönetim Kurulunun tabi üyesi olarak destek vermeye devam edecek.

Denetim Kurulu ise şu üyelerden oluşmuştur: Aygen ERKAL, İlhami ÜLGER, Ahmet ÖĞETÜRK, Nazım AVCI, Hakan GÜRDAL, Hamdi AYDIN.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com