YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

 

Genel Kurulumuzun Sayın Üyeleri,

Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurulu 07 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00’da Dernek Merkezi’nde (Mebusevleri Mah. Dögol Caddesi No:5/4 Çankaya Ankara) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Bu tarihteki toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.00’da, Dernek Merkezi’nde (Mebusevleri Mah. Dögol Caddesi No:5/4 Çankaya Ankara) aynı gündemle yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul’a katılımınızı saygılarımızla arz ederiz.

YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Yoklama
2. Açılış, Atatürk ve ebediyete intikal etmiş üyelerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
3. Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divan’ın Genel Kurul namına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin oylanması.
4. Gündem hakkındaki değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve kabul edilen önerilerle gündemin son şeklinin sağlanması.
5. Derneğin Fesih Edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
6. Dernek Tüzüğünün 55. Maddesi kapsamında Fesih ve Tasfiye İşlemlerinin yürütülmesi için Mevcut Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karar verilmesi.
7. Dernek Gelir-Gider ve mali tablolarının değerlendirilmesi,
8. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi.
6. Dilek ve öneriler.
7. Kapanış.

WEB duyuru tarihi: 18 Ekim 2019

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com