13 Kasım 2014 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29174

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) KAPSAMINDA YAPI ARAŞTIRMA DERNEĞİ İNŞAAT TEKNİK DEĞERLENDİRME VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU İKTİSADİ İŞLETMESİ’NİN AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2014-27)

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Cinnah Caddesi 73/6 06690 Çankaya/ANKARA adresinde yerleşik Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ek-1’de yer alan kapsamda Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşu olarak görevlendirilmesine ilişkin duyuruyu yapmaktır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

 

 

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com